Farmasian oppilaana Mäntsälän Ykkösapteekissa

Aloitin farmaseutin opintoni syksyllä 2016 Helsingin yliopistossa. Hain opiskelemaan farmasiaa, sillä olin aina hyvä luonnontieteissä ja erityisesti lääkeala kiinnosti.

Farmaseutin opintojen ensimmäinen vuosi on melko intensiivinen ja vaatii paljon läsnäoloa. Kemiaa opiskellaan hyvin paljon ja jo toisessa jaksossa päästään laboratorioon käytännön kemian töihin. Opintojen sisällöstä huomaa selvästi, että farmaseutin tutkinto perustuu pitkälti luonnontieteisiin. Ennen varsinaista lääkeaineoppia opiskellaan luonnontieteiden perusteet, jotta tietoa voidaan soveltaa jatkossa itse farmasiaan. Ensimmäisen vuoden keväällä tulee monen odottama systemaattisen farmakologian kurssi, jossa opitaan lääkeaineiden perusteet.

Farmaseutin tutkintoon kuuluu kaksi kolmen kuukauden pakollista apteekkiharjoittelua. Päätin suorittaa molemmat harjoitteluni peräkkäin Mäntsälän apteekissa. Aloitin harjoitteluni maaliskuun puolessa välissä ja tällä hetkellä on menossa viimeinen kuukauteni.

Harjoittelu apteekissa opettaa opiskelijan alalle. Oppilas oppii harjoittelun aikana valtavan määrän uutta tietoa, jota yliopisto ei voi luentosalissa opettaa. Yliopisto opettaa teorian, jonka oppilas soveltaa käytäntöön.

Sopeuduin heti alussa hyvin työyhteisöön, ja apteekin henkilökunta otti minut erittäin lämpimästi vastaan. Jo ensimmäisestä päivästä lähtien aistin työyhteisön hyvän ilmapiirin; työntekijät puhaltavat yhteen hiileen ja kaveria autetaan aina. Huolimatta opiskelija-tittelistäni, henkilökunta kohteli minua aina tasavertaisesti ja mielipidettäni kuultiin aina. Sain jo melko aikaisessa vaiheessa vastuuta, kun pääsin itsehoitopuolelle itsenäisesti neuvomaan lääkkeiden käyttöä.

Käytännön apteekkityö vaatii valtavan tietomäärän omaksumista, ja opin joka päivä paljon uutta. Lääkeneuvonnan lisäksi farmaseutti tietää paljon sairausvakuutuskorvauksista, lääkkeiden hintapolitiikasta, lääketukkujen toiminnasta, lääkkeiden annosjakelusta ja kotihoidon ja hoitokotien lääketoimituksista. Uutta tietoa ja uusia lääkkeitä tulee jatkuvasti markkinoille, tai vedetään markkinoilta. Farmaseuttimme ovat läheisessä yhteistyössä muun muassa lääkäriasemien, sairaanhoitajien, hoitokotien, Kelan ja Fimean kanssa. Farmaseutilta vaaditaan todella hyvää ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä.

Olin jo ennen harjoittelua hurjan kiinnostunut laboratoriotyöstä. Mäntsälän apteekissa on laboratorio, jossa valmistetaan lääkkeitä käsityönä. Pääsin jo toisena harjoittelupäivänäni laboratorioon lääkkeen valmistukseen ja sen jälkeen olenkin viihtynyt siellä lähes joka valmistuksessa valvonnan alaisena. Ensikosketukseni lääkkeenvalmistukseen sain yliopiston laboratoriokurssilla. Laboratoriotyöskentely vaatii valtavan lujaa keskittymiskykyä, vakaata kättä ja huolellisuutta. Se haastaa ajatteluani, mistä pidän erittäin paljon. Kaikista palkitsevinta on olla prosessissa mukana alusta loppuun: valmistuksen suunnittelu, laskujen laskeminen, varsinainen valmistaminen, pakkaaminen, dokumentointi, hinnoittelu ja myyntiin laitto. Parasta on, kun pääsen toimittamaan valmistamani lääkevalmisteen ja vuorovaikuttamaan asiakkaan kanssa. Se on erittäin palkitsevaa henkisesti ja todella opettavainen prosessi.

Nautin kovasti reseptitiskissä työskentelystä. Mäntsälän apteekin asiakkaat ovat hyvin ystävällisiä, eivätkä pelästy ”Farmasian opiskelija”-kylttiäni. Saan paljon kysymyksiä lääkityksestä, hinnoista ja korvauksista. Välillä tulee haastavia ja mielenkiintoisia tilanteita, joissa en tiedä vastausta asiaan. Tällöin selvittelemme asiaa yhdessä toisen farmaseutin kanssa. Tällaiset tilanteet opettavat eniten.

Viimeiset viisi kuukautta apteekissa ovat olleet valtavan opettavaisia. Olen saanut mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä. Sain apteekkiharjoittelun myötä soveltaa teorian käytäntöön ja minulle on myönnetty sopivissa määrin vastuuta. Olen oppinut tiimityöskentelystä ja kollegojen välisistä vuorovaikutuksista korvaamattoman paljon ja saanut hurjan hyvät eväät urani aloittamiseen.

Marianna Hipponen

Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta