Erityispalvelut

LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELU

Lääkityksen tarkistuspalvelu on apteekin tarjoama lisäpalvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville.

Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille.

Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä tapaaminen, jossa käsitellään asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakkaalla on mahdollisuus kysyä ja keskustella lääkkeistä ja niihin liittyvistä ongelmista tai huolista rauhallisessa ympäristössä. Tarkistuksesta annetaan kirjallinen yhteenveto, jonka avulla saatu neuvonta on helppo muistaa. Yhteenvedon voi tarvittaessa myös näyttää lääkärille.

Varaa aika ja toimita lääkitystiedot apteekkiin etukäteen. Palvelun hinta on 50 €.

LÄÄKEVALMISTUS

Lääkevalmistustaito on edelleen tärkeä osa työtämme. Apteekissamme valmistetaan esimerkiksi sellaisia lääkärin määräämiä lääkkeitä, joita ei löydy valmiina markkinoilta. Valmistamme esimerkiksi lääkevoiteita, suuvesiä, annosjauheita ja kapseleita. Apteekissa tehtävää lääkevalmistusta koskevat samat korkeat laatuvaatimukset kuin lääketeollisuuttakin.

ANNOSPUSSIPALVELU

Apteekkimme tarjoama annosjakelupalvelu sopii henkilöille, joilla on käytössään paljon lääkkeitä tai lääkkeitä otetaan useita kertoja vuorokauden aikana. 

Apteekin tarjoamaa annosjakelupalvelua käyttävä asiakas saa lääkkeensä apteekista koneellisesti pakattuna käteviin kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Palveluun sisältyy lääkityksen tarkistus ja reseptien uusinta. Annosjakelu vähentää lääkehävikkiä ja usein myös pienentää lääkemenoja. Tarjoamme annospussipalvelua yksityisille asiakkaille ja hoitokotien asiakkaille. Kysy palvelusta ja sopimuksesta tarkemmin apteekistamme!

LÄÄKEJÄTTEIDEN VASTAANOTTO

Vanhentuneet ja muutoin käytöstä poistetut lääkkeet ovat vaarallista jätettä. Kotitalouksien lääkejätteet voi tuoda veloituksetta apteekkiin. Apteekin eteisessä on lääkejätesäiliöt, joihin voit palauttaa tarpeettomat lääkkeet ja lääkeneulat. Vaarallisten jätteiden kirjalliset palautusohjeet löytyvät apteekistamme.

ESITELMÄTOIMINTA

Yhteistyökumppaneitamme ovat potilasyhdistykset, eläkeläiskerhot ja koulut, joille pidämme esityksiä ajankohtaisista asioista. Ota yhteyttä niin kerromme lisää yhteistyömahdollisuuksista.

OPETUSAPTEEKKI

Apteekkimme toimii farmasian koulutusyksikköjen opiskelijoiden opetusapteekkina. Myös lääketeknikko-opintoja suorittavat voivat hakea apteekkiimme harjoittelijaksi.